YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Պետպատվեր

Մանկաբարձական հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով պետական պատվեր

Մանկաբարձական հիվանդանոցային օգնություն
Հղիների և ծննդկանների ծննդալուծման և հետծննդյան խնամքն ու բուժումը
Ծննդաբերություն տան պայմաններում
Հղիների և ծննդկանների բարդացված ծննդալուծման և հետծննդյան խնամքն ու բուժումը
Կեսարյան հատում
Անհետաձգելի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող ծննդալուծում և հետծննդյան խնամքն ու բուժումը
Հղիների նախածննդյան հիվանդանոցային բուժօգնությունը, հղիության ախտաբանական ընթացքի և պտղի ներարգանդային ախտահարման դեպքերում
Հղիների նախածննդ հիվանդ բուժօգն` արտասեռական (էքստրագենիտալ) ախտաբան ընթացքի դեպքերում
Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա և էկլամպսիա
Մանկաբարձական սեպսիս
Տարբեր տեսակի էմբոլիաներ, HELLP սինդրոմ
Արյունահոսություններ հղիության ընթացքում (սկսվող, ընթացքի մեջ, թերի, ոչ լրիվ և լրիվ վիժումներ)
Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով պետպատվեր

Գինեկոլոգիական հիվանդանոցային օգնություն (մեծահասակների համար)
Էկտոպիկ հղիություն (արտարգանդային հղիության տարբեր ձևեր, պարանոցային հղիություն)
Ձվարանի ապոպլեքսիա
Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիաների (արգանդի միոմա, պոլիպ, պոլիպոզ, արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
Միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի ուռուցքների, ուռուցքանման և թարախային գոյացությունների տոտիկի ոլորում, պատյանի պատռում, հանգույցի նեկրոզ, ծնվող ենթալորձային միոմատոզ հանգույց
Հետծննդյան բարդություններ (ծննդաբերությունից հետո 40 օրվա ընթացքում)
Հղիության արհեստական ընդհատում` ըստ համապատասխան ցուցումների
Տարածուն պերիտոնիտ, սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատված)
Բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա
Գինեկոլոգիական հիվանդանոցային օգնություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների համար)
Էկտոպիկ հղիություն (արտարգանդային հղիության տարբեր ձևեր, պարանոցային հղիություն)
Ձվարանի ապոպլեքսիա
Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիաների (արգանդի միոմա, պոլիպ, պոլիպոզ, արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիաների (արգանդի միոմա, պոլիպ, պոլիպոզ, արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
Յուվենիլ արյունահոսություններ
Բնակչության սոցանապահով խմբերում ընդգրկված աղջիկների և կանանց բուժօգնություն
Բնակչության սոցանապահով խմբերում ընդգրկված աղջիկների և կանանց բուժօգնություն
Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբերում չընդգրկված, բայց սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող ընտանիքների անդամներին
Գինեկոլոգիական հիվանդների բուժում ՀՀ առողջապահության նախարարության ուղեգրերով
Գինեկոլոգիական հիվանդների բուժում Երևանի քաղաքապետի և ՀՀ մարզպետների ուղեգրերով
Գինեկոլոգիական հիվանդների բուժում ՀՀ Սոցապ. նախարարի ուղեգրերով
Գինեկոլոգիական հիվանդների բուժում Հիմնարկի հանձնաժողովի որոշման հիման վրա
System.String[]