YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Կլինիկական - ախտորոշիչ լաբորատորիա

Հարմարավետ սենյակներում տեղակայված լաբորատորիան հագեցված է կլինիկական, բիոքիմիական, հորմոնալ և սեռոլոգիական անալիզատորներով: Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի պրակտիկայում հանդիպող բոլոր հետազոտությունները կլատարվում են այս լաբորատորիայում:


Վճարովի բժշկական օգնության և սպասարկման գները
20.03.2010

Ծառայություն
Գին
Լաբորատոր հետազոտություններ՝
Արյան ընդհանուր քննություն 2.000 դր.
Տրոմբոցիտի որոշում 1.000 դր.
Կոագուլոգրամմա 1.500 դր.
Մեզի ընդհանուր քննություն 1.000 դր.
շաքարը մեզի մեջ 1.000 դր.
գլյուկոզայի որոշումը արյան մեջ 1.500 դր.
Սպերմոգրամմա 3.000 դր.
Հեշտոցային քսուկի հետազոտում 2.000 դր.
RPR 1.500 դր.
Հեմատոկրիտի որոշում 1.000 դր.
Միզանյութի որոշում 2.000 դր.
Լյարդի ֆունկցիոնալ պրոբա 2.000 դր.
արյան խմբի և RH- ի որոշում 2.000 դր.
Գրավիմում փորձ 1.000 դր.
ՙC՚ ռեակտիվ սպիտակուց 2.000 դր.
Մակարդելիության ժամ 1.000 դր.
Կրեատինի որոշում 1.000 դր.
RH հակամարմինների որոշում 2.000 դր.
Գլյուկոհեմոգլոբին 4.000 դր.
Na նատրիում 2.000 դր.
K կալի 1.000 դր.
Ca կալցի 1.000 դր.
ALT 1.000 դր.
AST 1.000 դր.
Վահանագեղձի հոմոներ
TSH Թիոտրոպ հորմոն 4.000 դր.
T-3 Թրիյոդտիրոնին 4.000 դր.
T4 Թիրոքսին 4.000 դր.
Free T4 Ազատ թիրոքսին 4.000 դր.
Anti-TPO Հակա-Թիրոիդ պերոքսիդազա 5.000 դր.
Anti-TG Հակա-Թիրոգլոբուլին 5.000 դր.
Սեռական Հոմոներ
HCG-beta Խորիոնալ Գանադատրոպին 4.000 դր.
FSH Ֆոլիկուլխթանող հորմոն 4.000 դր.
LH Լյուտեինացնող հորմոն 4.000 դր.
Androstenedione Անդրոստենդիոն 4.000 դր.
Progesteron Պրոգեստերոն 4.000 դր.
Prolactin Պրոլակտին 4.000 դր.
Testosterone Տեստոսերոն 4.000 դր.
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ 5.000 դր.
Free Estriol Ազատ էստրիոլ 4.000 դր.
Ուռուցքային մարկերներ
PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին 5.000 դր.
CEA Կարցինոէմբրիոնիկ հակածին 5.000 դր.
AFP a- ֆետոպրոտեին 4.000 դր.
CA 15-3 Կրծքագեղձ 6.000 դր.
CA 125 Ձվարաններ 5.000 դր.
Anti-Phospholipid Lg-M 4.000 դր.
Anti-Phospholipid Lg-G 4.000 դր.
Ինֆեկցիաներ
CMV lgM Ցիտոմեգալովիրուս 4.000 դր.
CMV lgG Ցիտոմեգալովիրուս 4.000 դր.
HSV-2 lgM Հերպես 4.000 դր.
HSV-2 lg G Հերպես 4.000 դր.
TOXO lgG Տոկսոպլազմոզ 4.000 դր.
TOXO lgM Տոկսոպլազմոզ 4.000 դր.
Chlamydia lgG Խլամիդիա 4.000 դր.
Mycoplasma hominis lgG Միկոպլազմա 4.000 դր.
Ureaplasma urealyticum lgG Ուրեոպլազմա 4.000 դր.
Ընդհանուր սպիտակուց 2.000 դր.
System.String[]