YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Ծառայություններ

Վճարովի բժշկական օգնության և սպասարկման գները
10.01.2011

Ծառայություն
Գին
Սեռական օրգանների հիվանդությունների բուժում՝
ստացիոնարում
40.000 դր
ցերեկային ստացիոնարում
30.000 դր
ամբուլատոր բուժում / այդ թվում դեռահաս/
20.000 դր
Հեշտոցի պատերի կիստաների հեռացում
50.000 դր
Բարթոլինյան գեղձիթարախակույթի
բացում
20.000 դր
գեղձի հեռացում
35.000 դր
Հեշտոցի պատերի իջեցում
առաջնային կոլպոռաֆիա
50.000 դր
հետին կոլպոռաֆիա
50.000 դր
միջին կոլպոռաֆիա
105.000 դր
Շեքի վերականգնողական վիրահատություն /պլաստիկ/
30.000 դր
Որովայնահատում` վիրահատություններ ձվարանների և փողերի վրա
ֆոլիկուլյար կիստաների հեռացում
70.000 դր
կիստոմաների հեռացում
150.000 դր
փողերի պլաստիկա
100.000 դր

փող-ձվարանային բորբոքային գոյացություննեի (պիոսալպինք, հիդրոսալպինքս) հեռացում

100.000 դր
Վիրահատություններ արգանդի վրա
արգանդի մասնակի հեռացում
205.000 դր
արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների
205.000 դր
արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումներով
205.000 դր
արգանդի հասարակ էքստերպացիա
205.000 դր
արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա կուլտիայի ֆիքսացիայով
205.000 դր
արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով
205.000 դր
Վիրահատություն ըստ Վերտհեյմի
350.000 դր
ծնվող միոմաի հանգույցի հեռացում
50.000 դր
արգանդի միոմայի կոնսերվատիվ հեռացումներ
120.000 դր
Վիրահատություններ արգանդի պարանոցի վրա
պարանոցի հին պատռվածքների վերացում
35.000 դր
պարանոցի մասնահատում
50.000 դր
պարանոցի էրոզիայի այրում
35.000 դր
պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիյա
35.000 դր
պարանոցի պոլիպների հեռացում
35.000 դր
Հղիների պերինատալ հսկողություն, որոնք չեն մտնում պետական պատվերի շրջանակներում
20.000 դր
Ծննդաբերություն ոչ ՀՀ քաղաքացիների համար
ինքնուրույն
120.000 դր
կեսարյան հատումով
195.000 դր
Հղիության և հետծննդյան բարդությունների բուժում Պ/Պ-ից դուրս կանանց համար
115.000 դր
Հիվանդների ամբուլատոր ստուգում, բուժման նշանակում, խորհրդատվություն 1 անգամ
5.000 դր
Անպտղությունների ամբուլատոր հետազոտություն և բուժում / 1 կուրս /
10.000 դր
Պ/Պ-ից դուրս սոնոգրաֆիկ հետազոտություն
մեկ անգամ
5.000 դր
դինամիկ հետազոտություն 4-5 անգամ
15.000 դր
Թերապևտի կոնսուլտացիա ԷՍԳ և եզրակացություն
2.500 դր
Արգանդի խոռոչի քերում ախտորոշման նպատակով հիստոլոգիական քննությամբ և անզգայացմամբ
33.000 դր
Ներարգանդային պարույրների տեղադրում և հեռացում առանց պարույրի
5.000 դր
Հղիության արհեստական ընդհատում մինչև 12 շաբաթական
12.000 դր
Հղիության արհեստական ընդհատում մինչև 12 շաբաթական հակառեզուս-իմունոգլոբուլի գործածությամբ
28.000 դր
Վակում արտածծում
7.000 դր
Հեշտոցի քսուկի վերցնելը
500 դր
Արխիվային փաստաթղթերի կրկնորինակների ձևակերպում և հանձնում
1.500 դր
Տեսակցություն հիվանդի հետ 1անգամ / ոչ տեսակցության ժամերին /
1.000 դր
Հարազատի մնալը գինեկոլոգիական կամ հղիության պաթոլոգիայի բաժիններում բուժվող հիվանդի մոտ-1 օր
2.000 դր
Սպասարկում առանձնահատուկ բաժնում
25.000 դր
Հղիության ախտաբանություն հատուկ սպասարկման բաժնում
25.000 դր
Վիպ հիվանդասենյակի սպասարկում`
1 սենյակ /մանկ/

ծննդաբերություն
30.000 դր
կեսարյան հատում
40.000 դր
գինեկոլոգիա
45.000 դր
պատոլոգիա 45.000 դր
2 սենյակ /գին/

ծննդաբերություն
35.000 դր
կեսարյան հատում
50.000 դր
գինեկոլոգիա
60.000 դր
պատոլոգիա 60.000 դր
Հոգեբանի խորհրդատվություն /1այցը/
2.000 դր
System.String[]