YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Համավճար

Հաստատված է
ՀՀ Առողջապահության
նախարարի 27.01. 2011թ.
N 91-Ա հրամանով
ՀՀ մարզերում և ք.Երևանում "Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ" ծրագրի շրջանակներում բուժօգնության տեսակների և ծառայությունների համավճարի գները

Ծառայություն
ՀՀ Մարզեր

Ձվարանի ապոպլեքսիա, բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա, արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիայի, միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի ուռուցքների տոտիկի ոլորում, պատյանի պատռում, հանգույցի նեկրոզ, ծնվող ենթալորձային միամատոզ հանգույց, տարածուն պերիտոնիտ, սեպսիս
Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ
Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ
23.000 դր
10.000 դր
33.000 դր
Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ
Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)
23.000 դր
20.000 դր
43.000 դր
Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)
Վիրաբուժական միջամտություններ
Արտաարգանդային հղիություն
105.500 դր
55.000 դր
160.500 դր
Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)
105.500 դր
55.000 դր
160.500 դր
Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները)
105.500 դր
55.000 դր
160.500 դր
Արտաարգանդային հղիություն (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)
105.500 դր
65.000 դր
170.500 դր
Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)
105.500 դր
65.000 դր
170.500 դր
Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները) (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)
105.500 դր
65.000 դր
170.500 դր
Վիրահատություններ արգանդի վրա
105.500 դր
85.000 դր
190.500 դր
Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա` հավելումներով և առանց հավելումների
Սակավարյունություն` Hb-60գ/լ և պակաս
Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարասկոպիկ ճանապարհով (միոմաների, խորիոն-էպիթելիոմայի, պերիտոնիտների և այլ դեպքերում)
Սեպսիս(արյան ցանքսով հաստատոած)
105.500 դր
85.000 դր
190.500 դր
System.String[]