YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Դեռահասների վերարտադրողական առողջության կենտրոն

Դեռահասների վերարտադրողական առողջության և ընտանիքի պլանավորման կաբինետի բուժսպասարկման կազմակերպման աշխատանքում իրականացվում է` ''Դեռահասներին բայրացակամ'' վերարտադրողական ծառայությունների տրամադրում, վերարտադրողական համակարգի հիվանդությունների, սեռավարակների, վտանգավոր սովորությունների նկատմամբ խորհրդատվության տրամադրում, գաղտնիության և մեկուսիության պայմաններում, ինչպես նաև տեղամասային մանկաբարձ-գինեկոլոգի ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների ուղեգրմամբ աղջիկների էխոսկոպիա և անհրաժեշտ այլ հետազոտությունների իրականացում ու հայտնաբերված հիվանդությունների բուժում:

Նկար 1


Նկար 2

 

Կատարվում է նաև մինչամուսնական խորհրդատովություն, անպտուղ ամուսնության, ամուսնական զույգերի հետազոտում և արդի պայմաններին համապատասխան բուժում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում սեռավարակների նկատմամբ և այլ հետազոտությունների կազմակերպում:

Պտղաբերության կարգավորման և անցանկալի հղիությունից պաշտպանվելու համար կանանց խորհրդատվության տրամադրում, բեղմնականխման ժամանակակից միջոցներով ապահովում:

Կանանց գինեկոլոգիական օգնության ապահովում, կանխարգելիչ հետազոտում և բուժում:

System.String[]